Bewoners aanleunwoningen Randmeer Harderwijk moeten ook wijken voor sloop

02 december 2019 19:28 uur

Niet alleen het oude hoofdgebouw van woonzorgcentrum Randmeer in Harderwijk, maar ook de ruim twintig aanleunwoningen op de hoek van het Westeinde en de Plantage worden gesloopt. De gebouwen maken plaats voor ouderenhuisvesting in combinatie met zorg.

De bewoners van het gebouw Klaverblad werden twee weken geleden plotseling opgeschrikt door een brief waarin de sloop van hun woningen wordt aangekondigd. Dat maakt deel uit van de vernieuwing van het gebied rond woonzorgcentrum Randmeer. De sloop zal pas zijn na het jaar 2020.

Al verhuisd

Dat het oude hoofdgebouw (1960) zou worden gesloopt voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum was eerder dit jaar al bekendgemaakt. De helft van de ongeveer tachtig bewoners is inmiddels al verhuisd naar de nieuwe woonzorglocatie Boerhaavehof. De anderen wachten op het gereedkomen van de verbouwing van kantoorpanden aan de Johanniterlaan. Dat gaat om mensen van Zorggroep Noord-West Veluwe.

Nog niet over gesproken

Alle panden op het terrein van Randmeer zijn eigendom van Habion, dat op 120 plekken in Nederland woningen heeft voor zo’n 12.000 ouderen. Over eventuele sloop van de ruim twintig aanleunwoningen op de hoek van het Westeinde en de Plantage was eerder nog niet gesproken.

Hier wonen geen cliënten van de zorggroep; de bewoners – met een indicatie voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of andere vormen van thuiszorg – wonen hier zelfstandig en huren de woning rechtstreeks van Habion.

Meer woningen

Habion heeft besloten de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Er komen zowel sociale huur- als vrijesectorhuurwoningen. ,,We realiseren ons dat het voor de bewoners niet prettig is maar door de woningen te slopen hebben we ruimte om deze hele locatie beter in te richten en een kwalitatief beter gebouw neer te zetten met meer woningen’’,  zegt woordvoerder Joost Maas. Hoe de nieuwbouw er uit komt te zien is nu nog niet bekend.

De bewoners worden tijdens een informatiebijeenkomst nader ingelicht over wat de bedoeling is, wat er gaat gebeuren en wanneer. ‘We begrijpen dat de sloop van uw woning zeer ingrijpend is’, schrijft Habion.

Onzeker en ongelukkig

Dat is zeker het geval, zegt Henk Epskamp. Zijn moeder is een van de bewoners van gebouw Klaverblad. ,,We zijn er behoorlijk van geschrokken’’, erkent Epskamp. ,,Eerder ging het alleen om het hoofdbouw, maar nu komt dit ineens uit de lucht vallen. Dat maakt de mensen onzeker en ongelukkig.’’ Hij hoopt in de bijeenkomst meer duidelijkheid te krijgen.

Maas zegt dat de woningen niet in het jaar 2020 worden gesloopt. Daarmee hebben de bewoners volgens hem nog tijd en gelegenheid om andere woonruimte te vinden. ,,We begrijpen dat dat moeilijk is, maar voor de nieuwbouw is het wel nodig.’’ Bron: destentor.nl 2-12-19