Bergen op Zoom: sloopactiviteiten Plataanstraat Gageldonk starten in februari 2016

01 december 2015 15:32 uur

Honderden naoorlogse woningen maken in de wijk Gageldonk-West plaats voor nieuwbouw. Met het project ‘Op de Vijverberg’ is de fysieke stedelijke herontwikkeling in 2014 in gang gezet. In de eerste week van februari 2016 start Stadlander met de voorbereidingen van de sloop van 68 woningen aan de Plataanstraat. Voorafgaand aan de sloop moet er nog een aantal onderzoeken worden gedaan. Daarom moeten de woningen per 1 februari 2016 leeg zijn.

De werkzaamheden beginnen met een inspectie van alle woningen op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dit is werk voor speciaal opgeleide deskundigen. Stadlander heeft in principe voor al haar woningen in beeld of er wel of geen asbest aanwezig is. In de praktijk blijft het echter lastig om met 100% zekerheid te voorspellen waar, hoe en welk soort asbest in de woning is gebruikt. Asbest kan namelijk ook later bij een verbouwing door Stadlander of de huurder zelf, in het huis zijn terechtgekomen. Dit asbestvrij maken, moet zijn afgerond voordat de ‘zichtbare’ sloopwerkzaamheden worden gestart.

Sloop en nieuwbouwcarrousel in Gageldonk-West in beweging
De oorspronkelijke bewoners zijn al verhuisd naar een andere woning. Op dit moment wonen er mensen op basis van een bruikleenovereenkomst, in de volksmond ook wel ‘antikraak’ genoemd. De bedrijven die namens Stadlander de tijdelijke woonruimten beheren, hebben eind vorige week de bruikleenovereenkomsten opgezegd.

In het belang van de wijkeconomie doet Stadlander er alles aan om haar woningen in Gageldonk-West zolang mogelijk bewoonbaar te houden. Tevens probeert Stadlander in geval van sloop/nieuwbouw, de bouw van nieuwe woningen naadloos op de sloopwerkzaamheden te laten aansluiten. Op deze manier blijven er zoveel mogelijk potentiële klanten in de wijk. Op dit moment is Stadlander nog in gesprek met potentiële bouwbedrijven en de gemeente Bergen op Zoom over de definitieve invulling van deze ruimte. Stadlander verwacht in het vierde kwartaal van 2016 te kunnen beginnen met de nieuwbouwactiviteiten in de Plantaanstraat. Bron: persbericht Stadlander 30-1-2015