Belgie: Jaarlijks 2.000 minder grondige renovaties dan tiental jaar geleden

07 september 2016 17:51 uur

In Vlaanderen blijft het aantal vergunde renovatiewerken op een te laag niveau. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. Maar de laatste vijf jaren daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) staat dan ook positief tegenover het nieuwe systeem van extra premies voor de gezamenlijke renovatie van een groep van woningen dat minister Bart Tommelein nu voorstelt.

De invoering van een extra premie voor het gezamenlijk uitvoeren van renovatiewerken door verschillende particulieren werkt de sensibilisering in de hand. Een extra premie voor een collectieve aanpak zal particulieren ertoe aanzetten andere particulieren in de buurt te motiveren om ook aan renovatie te doen. Bovendien zal dit aanleiding geven tot grotere pakketten van werken waardoor het interessanter wordt voor de aannemers om zich hierop te richten. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen. Bron: Bouwen en Wonen 7 september 2016. Lees verder>>>>