Belangrijke stap gezet in ontwikkeling Fysieke Werkomgeving Rijk

23 februari 2015 19:02 uur

Onlangs is het kader Fysieke Werkomgeving Rijk ? Kwaliteit vastgesteld. Een bijzonder moment. Niet eerder is de functionaliteit van kantoorgebouwen zo ver uitgeschreven en zo breed vastgesteld. Het kader bestaat uit 114 functionele kwaliteiten en geldt vanaf nu als handreiking  bij de verbouw, renovatie en nieuwbouw van alle rijkskantoren.

Ambities

De kaderstelling richt zich op de voorkant van het huisvestingsproces. Een belangrijke ambitie van de kaderstelling is het vereenvoudigen van de voorbereiding van (ver)bouwprojecten. Het kader komt van pas in de beleidsvoorbereidende, de initiatief- en de specificatiefase van het huisvestingsproces door het leveren van instrumentarium en kaders daarvoor. Bron: Center for People and Buildings – Mon, 23 Feb 2015.