Bedum: gemeentebestuur laat instorten boerenschuur onderzoeken

19 mei 2014 07:54 uur

Het gemeentebestuur van Bedum wil onderzoek laten doen naar de oorzaken van het instorten van een schuur van een woonboerderij aan Ter Laan in Bedum. Daarvoor wordt een extern, onafhankelijk bureau in de arm genomen. Ook moet worden onderzocht of het woongedeelte van het pand nog geschikt is voor veilige bewoning en zal er worden gekeken hoe de asbestsanering moet worden aangepakt.

Op zaterdag 10 mei stortte een deel van het dak een boerderijschuur aan Ter Laan in Bedum in. De gealarmeerde brandweer adviseerde de bewoners elders onderdak te zoeken; de kans bestond dat de rest van het dak eveneens naar beneden zou komen waardoor er in het woongedeelte een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. De bewoners vonden tijdelijk onderdak bij familie. Het dak van de schuur stortte de dagen daarna inderdaad verder in. Het ingestorte dak bestaat deels uit asbestplaten. Het merendeel daarvan is nog intact. Het asbest levert, door de betrekkelijk afgelegen ligging van het pand, geen direct gevaar op voor de omgeving. Het perceel is overigens wel afgezet en de toegang is verboden.

Het gemeentebestuur wil zekerheid over de oorzaak of de oorzaken die tot de instorting hebben geleid. Ook wil het zekerheid over de vraag of het woongedeelte van het pand nog geschikt is voor veilige bewoning. De vraag hoe er met het asbest moet worden omgegaan moet eveneens door dat externe onderzoek beantwoord worden. De NAM is van de onderzoeken op de hoogte gesteld en steunt deze aanpak. De resultaten worden met de NAM gedeeld.  De bewoners van het pand hebben tijdelijk onderdak gevonden bij familie. De gemeente Bedum heeft overleg gehad met woningstichting Wierden en Borgen. Geprobeerd wordt zo snel mogelijk ander onderdak voor de familie te vinden. Omwonenden van de boerderij zijn inmiddels per brief door de gemeente van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld. Bron: gemeente Bedum 19-05-2014.