Ascert ondersteunt opleiding asbest

05 maart 2016 10:24 uur

Het Kenniscentrum van de OFGV biedt de opleiding Asbest aan. Deze opleiding voldoet aan zowel de eisen gesteld uit de CRKBO als de certificatieschema’s van Ascert. Ascert is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde stichting. De stichting is expert in het ontwikkelen en opstellen van eisen aan certificerende instanties die opleidingen aanbieden op het gebied van asbest. Dit doet zij door het opstellen van zogenaamde certificatieschema’s.

Op de website van Ascert vind je opleidingsinstanties die voldoen aan de gestelde eisen. De OFGV wordt sinds kort ook op deze website vermeld. De lijst is te raadplegen via http://www.ascert.nl/voor-deskundigen/opleidingen/item13).

Afstemming
Ascert overlegt met alle belangenorganisaties in het werkveld asbest om de certificatieschema’s evenwichtig en uitvoerbaar op te stellen. Uiteraard is ook de wetgever een belangrijke partner in dit proces. Binnen de stichting zijn alle relevante partijen uit het asbest werkveld vertegenwoordigd: opdrachtgevers, overheid, werkgevers, werknemers en corporaties. Ascert heeft geen bemoeienis met het aanbod van de diverse opleiders.