Asbestvrijverklaring oude boten van de baan

26 mei 2014 15:14 uur

Watersporters met een oude boot (van voor 1994) hoeven niet over een asbestvrijverklaring te beschikken. HISWA – brancheorganisatie van de watersportindustrie – maakte met succes bezwaar tegen de uitleg van de Arbowetgeving door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Dankzij een veel minder bureaucreatisch alternatief – een eenvoudig protocol voor watersportbedrijven – zorgt HISWA ervoor dat bootbezitters verschoond blijven van deze overtrokken maatregel. Sinds 1994 is het gebruik van asbest binnen de EU verboden. Maar ook bij boten die voor 1994 gebouwd zijn in Europa, is het vrijwel onwaarschijnlijk dat er asbest is verwerkt. Bij algemeen onderhoud of reparatie aan deze boten, bestaat slechts een geringe kans dat werknemers in aanraking komen met asbest.  Bron: Maritiemnieuws.nl – Mon, 26 May 2014.