Asbestverwijdering slooppanden Nieuw-Lekkerland

30 maart 2014 13:18 uur

Voor de noodzakelijke dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer moet een aantal panden wijken. Begin april worden de eerste huizen in Nieuw-Lekkerland gesloopt. In aanloop naar de sloop zorgt een gespecialiseerd bedrijf ervoor dat eventueel aanwezig asbest vakkundig wordt verwijderd.

Volgende week start de Combinatie DijkVerbetering Molenwaard  in het kader van de dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer met de sloop van een aantal panden in Nieuw-Lekkerland. In sommige woningen is asbest aangetroffen. Dit materiaal moet worden verwijderd voordat met de sloop kan worden begonnen. Een gespecialiseerd bedrijf start dinsdag 25 maart met de asbestverwijdering. Medewerkers in beschermende kleding voeren de werkzaamheden uit in een speciale, geconditioneerde omgeving. Mogelijk wordt de woning of het werkterrein afgezet, bijvoorbeeld met geelzwarte linten. De asbestverwijderingswerkzaamheden lopen door in week 14. Bewoners van huizen direct naast de slooppanden worden per brief geïnformeerd over de verwijderings- en sloopwerkzaamheden.

Kijk voor meer informatie over de dijkverbetering op de website over de dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer. Bron: Waterschap Rivierenland