Asbestverdacht materiaal op Wieringermeerdijk

10 juli 2014 08:45 uur

Er is op de Wieringermeerdijk ter hoogte van Gemaal Lely tijdens dijk-versterkingswerkzaamheden asbestverdacht materiaal aangetroffen. De fragmenten zijn aangetroffen in de filterlaag van de dijk, nadat een laag bloksteen was verwijderd.

Uit voorzorg zijn hekken geplaatst, waarschuwings-borden aangebracht en is het werk tijdelijk stilgelegd. De verdachte deeltjes worden onderzocht door HB Adviesbureau uit Alkmaar, door inspectie van de filterlaag. Vervolgens worden de daarbij aangetroffen stukjes asbestverdacht materiaal geanalyseerd; er wordt bepaald of ze asbesthoudend zijn en zo ja welk type asbest. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn. De omwonenden en aanliggende bedrijven zullen worden  geïnformeerd over het plaatsen van de hekken en het onderzoeken van de filterlaag.

Voorbereidingswerkzaamheden

Voorafgaand aan de uitvoering van het versterkingswerk aan de dijk hebben heeft men steekproeven laten uitvoeren naar de aanwezigheid van vervuiling zoals asbest en niet gesprongen explosieven. De resultaten van dat onderzoek vormden geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Bij het weghalen van de bloksteen is toch asbestverdacht materiaal aangetroffen. Op dit moment zijn de verdachte delen met hekken afgezet en wordt de locatie onderzocht.

Bron: Waterschap Hollands Noorderkwartier 7 juli 2014.