Asbestschandaal in Groningen: Honderden meters aan asbest illegaal gesloopt

09 juli 2020 06:54 uur

Uit een oud schoolgebouw aan de Euvelgunnerweg in Groningen is illegaal een halve kilometer aan asbesthoudend materiaal verwijderd. Het is onduidelijk wat er met het potentieel kankerverwekkende materiaal is gebeurd.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De asbest zat verwerkt in vensterbanken die begin dit jaar ondeskundig uit het gebouw zijn gesloopt. De illegale sanering is aan het licht gekomen nadat Dagblad van het Noorden documenten heeft opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Arbeidsinspectie en politie niet ingelicht

De gemeente Groningen is sinds 5 februari op de hoogte van het milieudelict, maar verzuimde om de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroegere Arbeidsinspectie) of de politie in te seinen.

Het asbesthoudend materiaal is, zo blijkt uit de stukken, verwijderd zonder vergunning. Ook is er vooraf geen melding gedaan of een asbestinventarisatierapport opgesteld. Pandeigenaar Franck Antonides uit Haren bevestigt dat er illegaal asbest is gesaneerd en geeft toe daar verantwoordelijk voor te zijn. Hij heeft desondanks geen boete opgelegd gekregen van de gemeente.

Het is verboden om zonder melding vooraf asbest te verwijderen. Het is zelfs aan zeer strenge regels gebonden omdat dwarrelende asbestvezels voor ernstige vormen van kanker kunnen zorgen. In de Wob-stukken staat dat er mogelijk voor een halve kilometer (!) aan asbesthoudend materiaal is verwijderd. Dat komt al gauw neer op enkele duizenden kilo’s. Tijdens de sloop waren er ook tal van mensen aanwezig in het oude schoolgebouw van scholengemeenschap Noorderpoort.

Gigantische asbestvondst Waspik

Opvallend is dat enkele dagen voordat de vensterbanken uit het pand in Groningen zijn verwijderd 12.580 kilo illegaal gedumpt asbest werd gevonden in een weiland bij Waspik. Volgens de politie Zeeland-West-Brabant gaat het om ‘de grootste asbestvondst ooit in Brabant’. De recherche doet nog steeds onderzoek naar deze gigantische dump.

De gemeente Groningen heeft de OGD geattendeerd op de asbestvondst in Brabant. Volgens de politiewoordvoerder werden in het weiland in Waspik ‘grote zware zwarte platen’ gevonden. Antonides zegt niet te kwader trouw te hebben gehandeld en ontkent enige betrokkenheid bij de dumping in Brabant. ,,Dat heb ik niet gedaan.”

Antonides claimt het materiaal naar de milieustraat (Duinkerkenstraat) in Groningen te hebben gebracht. Bewijs – in de vorm van stortbonnen – heeft hij niet. De vensterbanken zouden volgens hem ‘in een aantal aanhangers naar de milieustraat zijn gebracht’. ,,Toen we de vensterbanken eruit hadden gesloopt, dachten we opeens: hier kan ook wel asbest inzitten. Toen hebben we het ingepakt en het materiaal zonder problemen naar de stort gebracht.”

Pas daarna schakelde Antonides een bureau in voor een asbestinventarisatierapport. Zo’n rapport is verplicht op grond van het asbestverwijderingsbesluit en nodig om een vergunning aan te kunnen vragen bij de gemeente. Het bureau vertrouwde de zaak niet en trok aan de bel. Volgens de inspecteur zijn gebruikers van het pand ‘willens en wetens blootgesteld aan een potentiële besmetting van asbesthoudend restmateriaal. De gezondheid van de inspecteurs en gebruikers van het pand zijn mogelijk in gevaar gebracht’.

Groningen: ‘Laagdrempelig asbest inleveren’

Hoe het mogelijk is dat er zulke grote hoeveelheden asbest bij de milieustraat worden afgeleverd door een particulier zonder dat er alarmbellen afgaan, komt volgens de gemeente omdat ‘het accepteren van asbest bewust laagdrempelig is ingericht’. ,,Met als doel om het brengen zo veel mogelijk te stimuleren. Bij de acceptatie wordt alleen gekeken of het asbest goed wordt aangeboden”, aldus de woordvoerder. ,,Wij kijken helemaal niet naar de herkomst van het asbest of naar de eventuele aangeboden hoeveelheden.”

Maar formele landelijke regels schrijven juist voor dat alleen particulieren asbest mogen aanbieden bij een gemeentewerf. En dan mogen het alleen geschroefde dakplaten met asbest zijn. En dan mag er ook nog maar maximaal 35 vierkante meter worden aangeboden en moet het vijf dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente.

Normaal gesproken doen gemeenten op z’n minst een melding bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid – de vroegere Arbeidsinspectie – wanneer er sprake is van het illegaal asbestsanering. Daar staan ook forse boetes op, juist om het te ontmoedigen. Afgelopen februari kreeg een bedrijf nog een boete van tienduizenden euro’s voor het onjuist verwijderen van asbest van een dak van een pand in Borger.

Inspectie weet van niks

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten niet op de hoogte te zijn gebracht door de gemeente Groningen over het asbestschandaal. Uit de Wob-stukken komt naar voren dat een ambtenaar wel een melding wilde doen. In de Wob-stukken zitten ook appjes van ambtenaren van de gemeente: ‘Dit lijkt mij ook een zaak voor de arbeidsinspectie’, schrijft de ambtenaar.

Volgens de gemeente is er geen melding gedaan bij de inspectiedienst omdat ‘er op het moment van de inspectie op 6 februari 2020 geen saneringswerkzaamheden gaande waren. Tevens geeft de eigenaar aan de vensterbanken zelf te hebben verwijderd’.

Er is wel een melding doorgegeven aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Die controleert of bedrijven in het Noorden zich aan milieuregels houden. De melding is nog in behandeling. Volgens een woordvoerder verzorgt de OGD de verdere aangifte van het illegaal saneren van asbest. Bron: ad.nl