Asbestsanering langs de Westerschelde

31 mei 2015 08:28 uur

Onlangs werden twee radartorens langs de Westerschelde gerenoveerd. De gevelplaten van de twee torens bevatten asbest en werden vervangen. Een moeilijke maar belangrijke operatie.

De radartorens in Waarde en Saeftinghe dateerden uit 1976. Het saneren van de asbestplaten was noodzakelijk maar ook bijzonder delicaat. De werken werden uitgevoerd vanop een stelling die aan stalen kabels hing.

Een keten van radartorens

Tijdens de werken moesten de twee radartorens voortdurend in gebruik blijven. Ze maken immers deel uit van een keten van radartorens in de Schelde. Het gaat om 22 onbemande en 6 bemande verkeerscentrales die samen een gebied bestrijken dat loopt vanaf de Noordzee tot aan de sluis van Kallo. Deze torens zorgen ervoor dat schepen elkaar vlot kunnen passeren en veilig van en naar de havens kunnen varen. Daarvoor controleert het radarnetwerk alle scheepsbewegingen. De dienstverlening is continu, vierentwintig uur per dag, het hele jaar door en kwam tot stand in een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Bron: Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie.