Asbestsanering en dakrenovatie in Gemert

05 januari 2014 09:59 uur

De afdeling ZLTO Gemert-Bakel is een samenwerking aangegaan in het opruimen van asbest met enkele gecertificeerde bedrijven. Asbesthoudende daken van stallen en schuren worden verwijderd en kunnen in een aanbesteding worden voorzien van een nieuwe dakbedekking. Alle asbestbevattende bouwmaterialen kunnen worden verwijderd. De overheid wil dat voor 2024 alle asbest opgeruimd is. Aan de verwijdering zijn strenge eisen verbonden, omdat asbestvezels bij inademing de kans op longkanker kunnen vergroten. Bron: Lokale Omroep Laarbeek e.o. d.d. 4 januari 2014.