Asbestovertredingen op site SZW

30 november 2014 09:54 uur

Op deze pagina van het Ministerie van SZW vindt u een overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven om welke onderneming het gaat, op welke locatie gesaneerd werd, wanneer de overtreding is vastgesteld, om welke geconstateerde overtreding(en) het ging en of er naast de boete ook een bevel tot stillegging van het werk is opgelegd. De Inspectie SZW wil daarmee aansluiten bij ontwikkelingen naar meer transparantie en openheid over de inzet, werkwijze en resultaten van de Inspectie SZW.   Lees meer>>>>