Asbestonderzoek na grote brand in Zevenhuizen

05 januari 2014 10:05 uur

Naar aanleiding van een brand in een loods aan de Knibblweg te Zevenhuizen  heeft de gemeente  het asbestprotocol in werking gesteld. Een deel van de Knibbelweg is uit voorzorg afgezet. Alle aanwonenden van het afgezette gebied ontvangen een brief van de gemeente over de brand en het onderzoek.

Naar verwachting is begin volgende week bekend hoe de asbestsanering plaats moet vinden. De medewerkers van het bedrijf die dit onderzoek verrichten, dragen beschermende kleding, omdat zij bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen. De risico’s voor de omgeving buiten het afgezette gebied zijn zeer klein. Het asbesthoudende materiaal moet zo spoedig mogelijk verwijderd worden. De Omgevingsdienst Midden-Holland ziet, in opdracht van de gemeente, toe op het onderzoek en eventuele sanering.