Asbestdakenverbod: gemeenten zitten op de goede weg

Najaar 2018 zette de VNG een enquête uit over het asbestdakenverbod onder gemeenten. Hieruit blijkt dat de meeste gemeenten al op de hoogte zijn van het aankomende asbestdakenverbod.

Andere resultaten uit de enquête zijn:

Veel gemeenten zitten al op de goede weg en stellen burgers in staat te stellen hun asbestafval in te leveren.

Vragen in de Tweede Kamer

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het asbestdakenverbod werden vragen gesteld over het aantal gevallen waarin gemeenten kosten in rekening brengen voor asbesthoudend afval. Ook werden vragen gesteld over de kosten voor eigenaren van asbestdaken en de noodzaak van voldoende financiële arrangementen.

VNG betrokken bij landelijk asbestfonds

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de VNG betrokken bij het overleg over een landelijk asbestfonds. De VNG zet in op zo min mogelijk financiële risico’s voor gemeenten. Bron: omgevingsweb.nl 15-1-19