Asbestdaken verboden in 2024

22 maart 2015 09:00 uur

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Bedrijven mogen geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet volgens de overheid gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbestdaken worden weleens gebruikt als dakbedekking van loodsen en opslagplaatsen.

Bron: KGVO.nl 20 MAART 2015