Asbestbrand: schade en aansprakelijkheid

08 februari 2015 10:06 uur

Eind vorig jaar kreeg Roermond te maken met de grootste asbestbrand uit de historie. Voor het verhalen van de daarbij gemaakte kosten richt de gemeente zich vaak achteraf op de eigenaar van het afgebrande gebouw. Hoe zit het nu met de aansprakelijkheid en het claimen van schade voor de betrokkenen bij een asbestbrand?

De schade ontstaan door een asbestbrand kan zeer omvangrijk zijn. Immers, de asbestdeeltjes kunnen zich verspreiden over een groot gebied waardoor de saneringskosten zeer hoog kunnen worden. Maar als er zoals in Roermond ook asbest is neergekomen in een deel van de binnenstad dan hebben we te maken met omzetderving vanwege het sluiten van een deel van de binnenstad. Bron: Asbest en Bouw 06-02-2015. Lees verder>>>>