Asbest van het dak: Alles wordt voor je geregeld!

14 juli 2014 07:49 uur

Zoals de zaken er nu voor staan moet onze sector in 2024 asbestveilig zijn. Voor akkerbouwer Alex Hendriks uit Lamswaarde reden om al in 2013 werk te maken van asbestsanering. Hij dacht: “Ik ben toch de klos, maar dan doe ik het wel wanneer het mij uitkomt.”

“Ik acht de kans groot dat de eisen alleen nog maar strikter worden. Bovendien kwam er door verweerde rubbers al wat speling op het dak, daar had ik sowieso onkosten aan gekregen.” Hij was dan ook direct geïnteresseerd toen het project voor collectieve asbestsanering voorbij kwam, in het kader van de landelijke campagne Maak wérk van een asbestveilig erf. “Dat hebben ze bij ZLTO prima opgepakt. Richting overheid, maar ook naar ons, als leden. Goedkoper kun je volgens mij niet instappen. Het is nu niet druk in de bouw en doordat er onder onze leden zoveel animo was, kregen de eerste groepen de volle korting.” Bron: Agro Asbestveilig. nl.  Lees verder>>>>