Asbest op werkplek betekent niet automatisch werkgeversaansprakelijkheid bij ziekte

10 januari 2016 12:16 uur

 

De enkele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is niet voldoende om een werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die een (ex-)werknemer lijdt als gevolg van een ziekte die door blootstelling aan asbest kan worden veroorzaakt. Daar waar een werknemer echt gewerkt heeft met asbest (bijvoorbeeld door sloopwerkzaamheden) is het causale verband veel makkelijker aan te tonen. Bron: Recht.nl 8 januari 2016. Lees verder>>>>