Asbest niet vrij van storttax

03 november 2014 08:34 uur

Staatssecretaris Wiebes houdt vast aan de stortbelasting op asbest. Bovendien is hij niet van plan een exportbelasting voor afval in te voeren. Gisteren behandelde de Tweede Kamer het Belastingplan 2015.

Per 1 januari 2015 gaat de stortbelasting voor asbest omlaag van 17 euro per ton naar 13 euro per ton. Sloopbedrijven pleiten, evenals D66 en CDA, echter voor vrijstelling. Waarschijnlijk tevergeefs. Volgens staatssecretaris Wiebes (financiën) zijn de stortkosten gering in vergelijking met de totale kosten van asbestverwijdering. “Voor asbesthoudend bouwmateriaal, in het bijzonder asbestdaken, zijn de kosten voor het saneren ongeveer 800 euro en de stortkosten 100 euro per ton, exclusief belasting. De huidige stortbelasting heeft daarom nauwelijks invloed op het saneren van asbestdaken.” Bron: Cobouw 28-10-2014. Lees verder>>>>