Asbest kopen op markplaats: mag dat?

29 september 2014 08:02 uur

Stel: je koopt een partij asbestplaten op marktplaats om te gaan hergebruiken op het dak van je woning. De asbestplaten sla je, in afwachting van de werkzaamheden, op je oprit op. Kennelijk is een deel van de asbest verspreid in het gemeentelijke plantsoen en op de openbare weg. De gemeente treedt handhavend op omdat er sprake is van een overtreding van diverse wettelijke voorschriften.  Gaat de Afdeling bestuursrechtspraak met deze bezwaren mee?  Interessant artikel van auteur Tjeerd van der Meulen op Omgevingsweb d.d. 22 september 2014.