Asbest internetmodule voor gemeenten nu beschikbaar.

21 september 2014 18:43 uur

Wilt u als gemeente altijd over actuele informatie over asbest beschikken op uw website? De asbest internetmodule voor gemeenten is vanaf nu beschikbaar. Deze module bevat kant en klare, actuele teksten en vragen en antwoorden over het onderwerp asbest. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken op hun eigen websites.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) kwam naar voren dat de actualiteit en compleetheid van de informatievoorziening over asbest op gemeentelijke websites beter kan. Naar aanleiding van deze uitkomsten is in overleg met een aantal gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat/Kenniscentrum InfoMil besloten een internetmodule te ontwikkelen.

Hoe is de asbest internetmodule te gebruiken?

De teksten en vragen en antwoorden in de module zijn op twee manieren te gebruiken:

  1. Als platte tekst (zie “teksten Asbest module” in de rechterbalk)
  2. Als XML-bestand, te downloaden via
    de link in de rechterbalk. Hierbij is ook een instructie opgenomen voor
    het gebruik van het XML-bestand.

In beide gevallen is het ook mogelijk om de eigen gemeentelijke informatie op te nemen. Zoals openingstijden van de gemeentewerf en wijze van aanleveren afvalstoffen. Zo houdt u als gemeente uw eigen identiteit.

Beheer

Kenniscentrum InfoMil beheert de internetmodule en actualiseert de teksten regelmatig. Via de website houden wij gebruikers hiervan op de hoogte. Gemeenten kunnen de module kosteloos gebruiken.

Helpdesk

Vragen kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur stellen via de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via 088 602 50 50. U kunt uw vragen ook per email stellen via onze website: www.infomil.nl/helpdesk