Asbest in speelgoed

14 december 2015 08:13 uur

Er zijn naar schatting wereldwijd ruim 3.500 toepassingen van asbest bekend. Het overgrote deel hiervan betreft asbesthoudende materialen die zijn toegepast in de bouw en industrie. Ook van huishoudelijke toepassingen is men in meer of mindere mate op de hoogte dat er asbesthoudende onderdelen in verwerkt kunnen zijn.

Minder bekend is dat er zelfs in speelgoed asbest aanwezig kan zijn. Ondanks dat er in veel landen al voor een lange periode een verbod gold op het gebruik van asbest, werden in 2015 nog in verschillende landen asbestvezels aangetroffen in speelgoed. Hier volgt een overzicht van verschillende speelproducten waarin asbest is aangetroffen: Infonu.nl 11-12-2015. Lees verder>>>>