Asbest in Amersfoortse flat baart bewoners grote zorgen

30 november 2018 20:15 uur

Bij kluswerkzaamheden in een flat aan de Orion in Amersfoort is in het verleden asbesthoudend materiaal vrijgekomen. De meterkast waarin het asbest op aanwijzing van een bewoner onlangs werd ontdekt, is direct verzegeld.

Volgens bewoner Hans Blom heeft woningcorporatie De Alliantie zijn waarschuwingen over asbest voorheen in de wind geslagen. Bewoners denken dat ook in andere woningen asbestdeeltjes kunnen liggen. De Alliantie zegt dat steekproeven in diverse flatwoningen aan de Orion daar niet op wijzen.

Drie huurders hebben volgens de corporatie onlangs op een informatiebijeenkomst hun vermoeden gemeld dat er bij kluswerk asbest in hun meterkasten is terechtgekomen. De Alliantie zegt na die meldingen direct actie te hebben ondernomen. Bij één van de woningen is volgens de corporatie ‘hechtgebonden’ asbest aangetroffen, waaruit geen losse asbestvezels vrijkomen. ‘Dat vormt geen direct gevaar, maar uit voorzorg is de besmette ruimte afgeschermd’.

Bewoner Blom heeft geen vertrouwen in de handelwijze van de corporatie. ,,Ik heb herhaaldelijk melding gemaakt van asbest op de vloer van de meterkast, maar dat is steeds genegeerd. Nu ondernemen ze ineens wel actie. De Alliantie probeert alles onder het tapijt te vegen.’’ Hij verzekert dat in het verleden gaten zijn geslagen in een ontluchtingsschacht in de meterkast om er een intercomkabel door te trekken. ,,Die intercom is door de hele flat aangelegd, dus er zijn in alle meterkasten gaten gemaakt. Het kan toch niet anders dat er ook elders vezels zijn losgekomen?’’ Bron: ad.nl 30-11-18 Lees verder>>>>