Asbest hindert verbouwing gemeentehuis Oldebroek opnieuw

18 mei 2018 05:48 uur

De verbouwing van het gemeentehuis van Oldebroek wordt wederom gehinderd door asbest. Door de vondst van het schadelijke materiaal loopt de renovatie vertraging op en valt deze nog duurder uit.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de verbouwing vanwege stijgende marktprijzen en asbest in het dak 750.000 euro duurder uitvalt dan de beoogde 5,3 miljoen. Maar tijdens de in april begonnen werkzaamheden is men op extra asbest gestuit. Dat heeft volgens de gemeente Oldebroek financiële consequenties. Al kan ze nog niet aangeven hoe hoog die zijn.

Zes weken

Wel is duidelijk dat de eerste bouwfase ongeveer zes weken vertraging oploopt. Het was de bedoeling dat die medio september afgerond zou zijn. Oldebroek houdt er ook rekening mee dat de tweede en laatste bouwfase langer duurt. Maar het kan daar pas definitief uitsluitsel over geven als dat deel aan de beurt is.

Maatregelen

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn laat weten dat gezondheid en veiligheid voorop staan. ,,Daarom zorgen we voor een veilige werkwijze en bescherming van de gezondheid van omwonenden, bezoekers, bouwvakkers en medewerkers. De aannemer heeft al de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen en maakt nu een plan voor het verwijderen van de asbest door een gecertificeerde asbestsaneerder.” Bron: destentor.nl 17-5-18