Asbest: Ecodorp Bergen afgesloten

10 november 2014 11:10 uur

Ecodorp Bergen is op last van de gemeente Bergen ontruimd vanwege het vrijkomen van asbest tijdens sloopwerkzaamheden. Stichting Ecodorp heeft loodsen op het terrein af laten breken door een gecertificeerd bedrijf, maar toezichthouders van de gemeente hebben geconstateerd dat de procedures niet correct zijn uitgevoerd, met ook als gevolg dat er asbest is verspreid over het terrein. Het NHD meldt ook dat er geen melding gedaan is van de sloop bij de arbeidsinspectie, zoals verplicht. De gemeente Bergen laat weten dat er buiten het afgezette gebied geen gevaar is voor de gezondheid. Vezels zouden gevangen zitten in het materiaal. Een gecertificeerd bedrijf onderzoekt nu de verspreiding van asbest. Bron: Alkmaar Centraal.