Asbest: Capelle a/d IJssel kiest voor veiligere sloopmethode

14 april 2014 08:06 uur

Half 2013 besloot de gemeente de voormalige school “de Balans” aan de Merellaan 344 en de ernaast gelegen gymzaal aan de Fazantstraat 1 te slopen. Op 19 december zijn de buurtbewoners hierover tijdens een informatieavond geïnformeerd. Hierbij is ook uitgelegd hoe de sanering van het in de gebouwen aanwezige asbest zou plaatsvinden. Ondertussen is gekozen voor een andere methode. Hierdoor heeft de sloop vertraging opgelopen.

Andere methode

Oorspronkelijk zou het asbest in de buitengevels door middel van zogeheten containments (ingepakte geveldelen) worden verwijderd. Het overige asbest zou van binnenuit worden verwijderd. Toen de sanering startte, werd echter meer asbest ontdekt. Daarom is  toch besloten alle asbest in de gevels van buitenaf te verwijderen.

Nathouden

Deze saneringsmethode is gebaseerd op een adviesrapport van TNO dat eerder door de gemeente Schiedam is toegepast. De aanpak voor De Balans is getoetst door een Hogere Veiligheidskundige  en de arbeidsinspectie en daarna geaccordeerd door de afdeling Handhaving en Vergunningen. De sanering gebeurt in samenwerking met asbestadviesbureau Compas. Het asbest wordt bij deze methode natgehouden, voorzichtig uit het puin verwijderd en op veilige wijze afgevoerd. Het puin dat op de sloopplaats ligt bevat dus geen asbest. Voor alle zekerheid vinden tijdens het werk achttien luchtmetingen plaats. Deze hebben tot nu toe geen verhoging van de asbestconcentratie in de lucht aangetoond. Toezicht vindt plaats vanuit de gemeente.

Normen

De sloop loopt dus geheel volgens de strenge normen die we hiervoor hanteren. Door het extra onderzoek en de gekozen methode duurt de sanering en de sloop wel langer dan voorzien. Tegen eind mei is de sloop voltooid. Bron: gemeente Capelle aan den IJssel