Asbest CAO in het verschiet?

21 september 2014 18:56 uur

Asbestondernemingen die problemen hebben met de bouw-cao hebben een website gelanceerd om te komen tot een eigen asbest CAO.  Zij hebben ook het initiatief genomen tot de oprichting van de Belangenvereniging van Asbestondernemers in Nederland (BAN). Bestuurders van deze nieuwe vereniging zijn:

Sjoerd Kuiper, voorzitter, Man&Mach, Drachten

Sandra van Hoek, penningmeester, Stipt Techniek, Wateringen

Ellen Poolman, secretaris, VKS, Wormerveer

In Nederland zijn er honderden ondernemingen die aan asbestsanering doen. En vele ondernemingen passen verschillende CAO’s en pensioenen toe. En vele andere ondernemingen passen helemaal geen CAO toe en volgen de wet.

CAO-partijen in de bouw willen hier verandering in brengen en willen alle ondernemingen in de asbestsanering onder de werkingssfeer van de CAO Bouwnijverheid brengen. Maar de CAO Bouwnijverheid is een van de meest riante en meest complexe CAO’s van Nederland en dat betekent het faillissement van vele ondernemingen in de asbestsanering.

De enige oplossing is een eerste eigen bedrijfstak-CAO voor de asbestsanering! Met een eigen asbest-CAO kan de asbestwereld op zoek naar een CAO op maat, zoals recent is geadviseerd door de Sociaal-Economische-Raad (SER).

Op 23 augustus 2013 verscheen het volgende bericht in de pers : Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten werknemers meer betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Vooral werknemers die geen lid zijn van een vakbond zijn nog weinig betrokken bij het opstellen van een CAO. Ook moeten CAO’s meer maatwerk worden, aldus SER-kroonlid Evert Verhulp. “Met oog op de toekomst is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de CAO”, schrijft de SER.

Klik hier voor de website