Asbest aangetroffen ondanks voorafgaande inventarisatie: wie draagt de schade?

18 oktober 2015 07:59 uur

Er is asbest aangetroffen na koop van een bedrijfspand. De asbest is niet gevonden door het door de verkoper (vóór de verkoop) ingeschakelde asbest-inventarisatiebureau. Het bureau is evenwel niet tekortgeschoten bij de inventarisatie jegens de verkoper en heeft dus niet onrechtmatig gehandeld jegens de koper. Ook het beroep op non-conformiteit jegens verkoper is afgewezen. De koper kan niet in de gerechtvaardigde verwachting verkeren dat met asbestrapport volledige zekerheid is verkregen dat het pand vrij is van direct waarneembaar asbest.