Amsterdam wil ‘circulair slopen’ stimuleren

01 mei 2016 07:18 uur

In een reactie op een motie van GroenLinks heeft de gemeenteraad in Amsterdam besloten om in te zetten op het zoveel mogelijk hergebruiken van bouwmaterialen uit de sloop. 

GroenLinks heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om ‘circulair slopen’ in het ‘Sloopkader’ en de bijbehorende werkinstructies voor ambtenaren op te nemen. Dit moet ertoe leiden dat er voortaan altijd wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van bouwmaterialen uit de sloop. In de toekomst zegt GroenLinks circulair bouwen te bevorderen door grondstoffendepots, een ‘circulaire bouwmarkt’ en andere maatregelen voor te stellen. Bron: Duurzaam Bedrijfsleen 27 april 2016. Lees verder>>>>