Amsterdam: sloop Airey-woningen van de baan

08 maart 2015 08:20 uur

Woningcorporaties Eigen Haard heeft de sloopplannen van de 141 zogeheten Airey-woningen in Nieuw-West ingetrokken. Al jaren is de voorgenomen sloop onderwerp van controverse. Zowel bewoners, erfgoedverenigingen als politici bleven te hoop lopen tegen de sloopplannen, hoewel stadsdeel Nieuw-West eerder al tweemaal een sloopvergunning af gaf.

Eigen Haard is lang blijven vasthouden aan sloop van de kleine geprefabriceerde duplex-woningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan. In 2013 kreeg de corporatie bijval uit ‘onverdachte hoek’ van Stadsherstel. Die zag evenmin een financieel gezonde basis voor renovatie van de gebrekkige woningen. Renovatie is kostbaar en zal niet leiden tot woningen die voldoen aan de hedendaagse woonwensen, was de conclusie van Stadsherstel. Bron: Nul 20, 5 maart 2015.