Amsterdam: rode maanpakken tijdens verwijderen asbest Banneplein

15 november 2015 09:23 uur

De werkzaamheden om asbest te verwijderen aan het Bannenplein in Amsterdam Noord zijn in volle gang. Alleen de herkenbare ‘witte maan-pakken’ hebben inmiddels een andere kleur. In opdracht van Woningstichting Rochdale worden er in meerdere straten werkzaamheden verricht aan Woningdaken, Galerijen, Trappenhuisdaken, Toegangsluifels en Bergingstoegangsdaken. De werkzaamheden worden per woonblok uitgevoerd.

De straat is voor een deel afgezet, ramen en deuren zijn afgeplakt. Deze moeten gedurende de werkzaamheden afgeplakt blijven. Als de asbest weg is, wordt het gebied officieel vrijgegeven waarna de dakdekkers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren. De werkzaamheden worden op een veilige, zorgvuldige manier en volgens de wettelijke regels uitgevoerd.