Amsterdam: Miljoenen voor versnelde renovatie Van der Pekbuurt

16 februari 2015 17:52 uur

Het college stelt voor om een budget van € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de versnelde aanpak van woningen in zes Amsterdamse buurten. De eerste 5 miljoen euro gaat naar Ymere voor renovatie van woningen in de Van der Pekbuurt. Daarnaast gaat het college akkoord met een voorschot op subsidies waardoor de hoognodige vernieuwing in de Van der Pekbuurt van start kan gaan. De afgelopen jaren is de investeringskracht van de Amsterdamse corporaties fors afgenomen. Als gevolg hiervan zijn in sommige buurten achterstanden in het woningonderhoud ontstaan. Met de bijdrage kan Ymere 150 woningen in de Van der Pekbuurt grondig renoveren. Daarnaast is Ymere nog eens 1000 andere woningen aan het verbeteren. Bron: Dichtbij.nl Amsterdam – Mon, 16 Feb 2015.