Amstelveen: Sloop Heilige Geestkerk van de baan

07 mei 2019 07:31 uur

De leegstaande Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan wordt niet gesloopt, maar blijft behouden als gemeentelijk monument. Het college van B en W heeft stemt niet in met plannen om de kerk plaats te laten maken voor nieuwbouw. Samen met de ontwikkelaar en eigenaar van de kerk heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waarin de kerk een prominente plaats krijgt naast nieuwbouwwoningen in het middensegment, waaraan grote behoefte bestaat in de gemeente.

Het vorige college had een quickscan aangenomen waarin sprake was van mogelijke sloop van het voormalige rooms-katholieke kerkgebouw uit 1962. Het nieuwe college wil zoveel mogelijk voorkomen dat monumentale bouwwerken verloren gaan door herontwikkeling.

De gemeente heeft daarom BOEi, een bureau dat onderzoek doet naar het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, gevraagd te onderzoeken of er herontwikkeling van Haagbeuklaan 1-3 mogelijk is met behoud van het monument. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek Herbestemming’ is afgerond en onderdeel van een nieuwe quickscan die het college van B en W binnenkort behandelt. Bron: amstelveensnieuwsblad.nl 6-5-19 Lees verder>>>>

Overig nieuws