Amersfoort: sloop ziekenhuizen als duurzame praktijkcase

26 mei 2014 07:20 uur

De gemeente Amersfoort wil de voormalige ziekenhuizen De Lichtenberg en Elisabeth duurzaam slopen. Duurzame sloop houdt in dat veel sloopmaterialen worden hergebruikt en dat materialen die niet hergebruikt kunnen worden, minder milieubelastend worden verwerkt. Om slimmer om te gaan met grondstoffen en energie, gaat Amersfoort de duurzame sloop als praktijkcase gebruiken. Op woensdag 21 mei ondertekenden de gemeente Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse partijen uit de bouwsector een intentieverklaring om dit te bekrachtigen.

Verantwoordelijk wethouder Pim van den Berg: “Amersfoort wil een duurzame en milieuvriendelijke, zogeheten circulaire stad worden. Dat is nodig omdat grondstoffen en energie schaars worden en de prijzen stijgen. Ook de winning en het transport van grondstoffen kost veel energie. Een circulaire stad gaat slim om met alle grondstoffen in de stad en we willen deze zeker stellen voor de toekomst. Ook sloopafval kan je zien als grondstof. De duurzame sloop van deze twee ziekenhuizen kan laten zien welke meerwaarde deze manier van werken heeft voor mens, milieu en economie.”

Hergebruik van sloopmaterialen

Een voorbeeld van duurzaam hergebruik is het betongranulaat (betonpuin dat vrijkomt bij het slopen van beton) dat wordt om nieuw beton van te maken. Dit zorgt voor een besparing op cement en grind, vermindering van de transportafstand en lagere CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld zijn de automatische deuropeners die worden hergebruikt in woningen van mensen met een lichamelijke beperking. Een derde voorbeeld van duurzaam slopen is het hergebruiken van puin als fundatie voor nieuwe straten in de nieuwe wijk Lichtenberg.

Kennisuitwisseling

De gemeente Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse partijen uit de bouwsector hebben afgesproken open met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen. Ook willen zij nieuwe initiatieven faciliteren. Onderdeel van het duurzaam slopen is ook de maatschappelijke aandacht; partijen proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkleerplek te bieden. Andere koplopers worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief, zodat het kan uitgroeien tot regionale samenwerking.

Planning

Na de sloop wordt de locatie Elisabeth een stadspark. Op de locatie Lichtenberg komen woningen. De sloop van de ziekenhuizen start in het vierde kwartaal van dit jaar. De sloop is gereed in het derde kwartaal 2015. Omwonenden worden hierover apart geïnformeerd. Bron: Gemeente Amersfoort 22 mei 2014.