Amersfoort: Sloop De Lichtenberg in hogere versnelling

11 december 2017 19:42 uur

Op de voormalige ziekenhuislocatie De Lichtenberg wordt sinds vorige week een verhoogde activiteit waargenomen van sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde. Het bedrijf heeft grote sloopkranen laten aanrukken, die happen nemen uit de nog bestaande gebouwen. Aan de kant van de Hugo de Grootlaan is een verpleeggebouw inmiddels helemaal gesloopt en nu wordt gewerkt aan de voormalige ingang en polikliniek aan de Utrechtseweg.

Slakkengang

Het ziekenhuisterrein had al meer dan een jaar geleden schoon opgeleverd moeten zijn. Maar de afgelopen jaren verliepen de sloopwerkzaamheden in een slakkengang. Dit had te maken met een slepend conflict over de betaling van meerkosten. Boverhoff stelt dat er beduidend meer asbest in het gebouwencomplex is aangetroffen dan uit rapporten van Meander was gebleken. Het juridische gehakketak over de aansprakelijkheid leidde ertoe dat er inmiddels een vertraging is opgetreden van meer dan een jaar.

Ook vlak voor de afgelopen zomer was er enige tijd een hausse in het sloopwerk. Dat duurde toen slechts enkele weken, waarna de sloopmaterialen weer grotendeels werden afgevoerd. De drie partijen wezen er toen op dat de lucht rond het conflict bijna helemaal geklaard was.

Amersfoort waarschuwde echter wel voor nieuwe tegenslag. ,,We blijven er alert op dat er onverwacht weer asbest wordt gevonden’’, klonk het toen. ,,Er is nog risico op vervuiling onder het gebouw. Dat kunnen we pas onderzoeken, als de gebouwen zijn weggehaald.’’ Bron: ad.nl 11-12-17