Amersfoort: Bewoners woedend: ‘College speelt onder één hoedje met De Alliantie over sloop Vogelbuurt’

11 november 2019 08:59 uur

Het is aan De Alliantie om een financieel verantwoord toekomstgericht plan te maken, en renovatie behoort daarbij niet tot de opties. Dit is de grote conclusie van het stadsbestuur op schriftelijke vragen van bijna de gehele oppositie over het reilen en zeilen van de Liendertse Vogelbuurt.

Bewoners zijn stomverbaasd over de antwoorden van het college en maken zich nu nog meer zorgen over de toekomst van hun woningen. ,,Het college speelt gewoon onder één hoedje met De Alliantie. We voelen ons alles behalve serieus genomen”, aldus Vloor van der Heijden namens actiegroep De Kraaivogels.

Half oktober stelden de SP, het CDA, Amersfoort2014, BPA, DENK en Lijst Sanders gezamenlijk vragen aan het college over de gang van zaken in de Vogelbuurt. De Alliantie wil namelijk 93 grondgebonden woningen gelegen rond de Vinkenbaan, de Albatrosstraat en de Zwaluwenstraat slopen en vervangen voor 150 tot 165 nieuwgebouwde grondgebonden woningen en appartementen in voornamelijk de sociale sector.

De meerderheid van de bewoners van de desbetreffende woningen vecht echter al ruim anderhalf jaar voor renovatie. Iets wat de Alliantie tot op de dag van vandaag niet wil. Dit tot grote woede van de bewoners. Dat wethouder Menno Tigelaar (Wonen, ChristenUnie) nu aangeeft, dat ‘het aan De Alliantie is om een toekomstgericht plan te maken dat de corporatie financieel verantwoord vindt’ en dat ‘renovatie niet tot de opties behoort’, schiet dan ook gelijk in het verkeerde keelgat. ,,Onbegrijpelijk. Ze geloven De Alliantie op hun mooie blauwe ogen, zonder enige onderbouwing. Het ontbreekt het college aan een kritische houding jegens De Alliantie. Wij kunnen hier als bewoners niks mee”, aldus Van der Heijden.

Het college neemt daarnaast het standpunt van De Alliantie over, dat de woningen in de Vogelbuurt ‘nooit aan de duurzaamheidseisen kunnen voldoen’. Daarvoor zijn de kosten ‘te hoog’. Dat Portaal soortgelijke woningen wel verduurzaamt, is volgens het college ook verklaarbaar. ,,De Alliantie verduurzaamt op een heel ander niveau dan Portaal.” Van der Heijden: ,,Veel bewoners zouden blij zijn met hoe Portaal verduurzaamt en tekenen ervoor.”

Ook het creëren van extra woningen wordt als belangrijke reden ondersteund door het college, tot grote frustratie van de bewoners. ,,Het woningtekort is niet ons probleem. Wij moeten ons maar opofferen. Op deze manier kun je voor elke straat wel een sloopplan beargumenteren”, aldus Van der Heijden.

SP-raadslid Marc Smits is teleurgesteld. ,,De wethouder lijkt zich weinig aan te trekken van de bewoners en zich alleen te verschuilen achter De Alliantie. Jammer. Je ziet zo heel duidelijk dat slopen geen noodzaak is, maar een politieke keuze. En dat terwijl de bewoners de doorslaggevende stem zouden moeten hebben. Maar wij stoppen niet en blijven ons inzetten totdat de bewoners serieus worden genomen.” Bron: ad.nl 8-11-19