Alphen: Sloopwerkzaamheden Rode Dorp starten na asbestverwijdering

12 oktober 2020 15:20 uur

De Alphense wijk het Rode Dorp krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. Hiervoor worden de woningen gesloopt en vervolgens opnieuw opgebouwd. Nu de asbestinventarisatie klaar is, kan de sloopaannemer begin volgende week starten met het verwijderen van het asbest. De daadwerkelijke sloop van het Rode Dorp begint daarna.

In september zijn de voorbereidingen voor de sloop van het Rode Dorp gestart. De nieuwe eengezinswoningen zijn nul-op-de-meter-woningen: goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en iedere woning krijgt een eigen bodemwarmtepomp. De woningen worden gemaakt in de fabriek en afgebouwd op het terrein. De bouw gaat daardoor snel. Volgens planning begint ERA Contour begin 2021 met de bouw van de 47 nieuwe huurwoningen. Naar verwachting zijn de woningen van fase 1 eind 2021 al klaar. Hoe de woningen eruit komen te zien, zie je hier.

Vernielingen

Alle bewoners verlieten eerder al hun woningen, waardoor het Rode Dorp er uitgestorven bij kwam te liggen. De leegstaande huizen, uitgestorven straten en ingegooide ramen deden denken aan een spookstad. Naar aanleiding van aanhoudende vernielingen in het Rode Dorp en klachten daarover van omwonenden, werden de sloopwoningen begin oktober dichtgetimmerd. Tot de sloop van de woningen lopen zowel boa’s als een beveiligingsbedrijf regelmatig rondes in de wijk.

Asbestverwijdering

De sloopvergunning is inmiddels binnen en de asbestinventarisatie heeft ook plaatsgevonden. Alle leegstaande panden van fase I zijn onderzocht op asbest. Nu dat volledig in kaart is gebracht en de sloopvergunning is verleend door de gemeente, kan Kjeld Sloop & Asbest starten met het verwijderen van het asbest.

Dit staat op de planning voor begin volgende week. Er worden dan eerst twee proefwoningen gesloopt om zo te kunnen bepalen wat de meest efficiënte en effectieve methode is. Zodra na deze eerste proefwoning de methodiek voor het verwijderen van de asbest is vastgesteld, gaat Kjeld aan de slag met alle woningen van fase I. De daadwerkelijke sloopwerkzaamheden kunnen van start gaan zodra al het asbest is verwijderd.

Een exacte datum van de start van de sloopwerkzaamheden is nog niet bekend, aangezien dit afhankelijk is van de asbestverwijdering. Bron: alphens.nl