Alphen-Chaam: Start subsidieregeling sloop ongewenste bebouwing buitengebied

04 april 2014 06:54 uur

De subsidieregeling voor de sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied is gestart. U kunt een subsidie aanvragen voor het slopen van oude bedrijfsgebouwen, stallen en kassen in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen tot het subsidieplafond bereikt is. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied te slopen. Het gaat dus om locaties die niet meer in agrarisch gebruik zijn.

Er wordt tot maximaal € 25,00 per m2 subsidie verstrekt voor de sloop van gebouwen op een sloopperceel. De woning, bijgebouwen tot 200 m2 en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen kunnen blijven staan. Voor locaties in de reconstructiezone ‘landbouwontwikkelingsgebied’ kan geen subsidieverzoek worden ingediend.

Alle binnengekomen aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, worden op volgorde van binnenkomst afgewikkeld. Indien aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt de aanvraag op basis van de -in de uitvoeringsregeling opgenomen- criteria voorzien van een prioriteit. De prioriteit bepaalt dan de volgorde. Uitkering van subsidie geschiedt op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Het subsidieplafond is op dit moment € 123.898,-.

Informatie en subsidieaanvraagformulieren
De voorwaarden waaronder subsidie wordt toegekend, kunt u lezen in de verordening “Gemeentelijke Subsidieverordening sloop ongewenste bebouwing buitengebied” en het “Uitvoeringsdocument Sloopsubsidie”.

Hier vindt u het aanvraagformulier (PDF).