Alphen: Asbest verwijderen duurt langer, start sloop woningen Rode Dorp uitgesteld

18 november 2020 11:41 uur

De voorbereidingen voor de start van de sloop van het Rode Dorp zijn al een aantal weken in volle gang. Bewoners hebben hun huizen verlaten, het bouwterrein is afgezet en de asbestinventarisatie is uitgevoerd. Het verwijderen van het asbest duurt echter langer dan verwacht. Daardoor is de sloop ook uitgesteld.

Begin oktober werd duidelijk dat de leegstaande woningen gesloopt konden worden zodra deze asbestvrij zijn. Het verwijderen van het asbest duurt echter langer dan verwacht. In de eerste woningen bleek namelijk dat het asbest zich op een lastige plek bevindt. Daarom vergt het verwijderen meer tijd dan verwacht. De sloop van de woningen start daarom een aantal weken later dan gepland.

Voor omwonenden geen pretje, want zij ervaren momenteel veel overlast die plaatsvindt in en om de leegstaande woningen. Dit is sinds een aantal weken aan de gang. Door de leegstand zijn er veel jongeren die rondstruinen in het Rode Dorp. Daarom zijn de woningen dichtgetimmerd, staan er hekken rondom de te slopen woningen en surveilleren er elke avond en nacht beveiligers om ervoor te zorgen dat buurtbewoners zich niet onveilig voelen. Bron: alphens.nl