Alblasserdam: College stelt raad voor om plan Huis van de samenleving voort te zetten

16 november 2018 11:16 uur

Het college heeft de gemeenteraad van Alblasserdam voorgesteld om de plannen voor het Huis van de Samenleving voort te zetten. Bij de aanbestedingsprocedure bleek een forse tegenvaller op de bouwkosten. Daarnaast heeft de bibliotheek zich gecommitteerd aan vestiging in het Huis van de Samenleving. Een zeer gewenste ontwikkeling die echter wel een extra investering van EUR 260.000 vergt. Om de Renovatie van het gemeentehuis te kunnen uitvoeren inclusief deze aanpassingen is een extra krediet nodig van EUR 1,1 miljoen. Als de raad op 18 december instemt met het voorstel van het college kan het Huis van de Samenleving in 2020 worden opgeleverd.

Al sinds 2014 wordt gesproken over de aanpak van het gemeentehuis van Alblasserdam. Het pand is toe aan renovatie omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om bij de renovatie een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein, waarmee verlevendiging en huiskamergevoel het uitgangspunt moet zijn. De bedoeling is om er –met partners- een Huis van de Samenleving van te maken.

Proces
Na een brainstorm en ontwikkelproces met de Alblasserdamse gemeenschap kon de gemeenteraad in juni 2017 instemmen met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis. Daarbij werd een uitvoeringskrediet van EUR € 7,9 miljoen beschikbaar gesteld. In november 2017 is de gemeente gestart met een Europese Aanbestedingsprocedure, waarvoor meerdere partijen zich hadden ingeschreven en er uiteindelijk slechts 1 partij overbleef. Bron: alblasserdam.net 16-11-18 Lees verder>>>>