Alblasserdam: asbest gevonden tijdens graafwerkzaamheden Polderstraat

07 juni 2015 07:06 uur

De rioleringswerkzaamheden Polderstraat zijn tijdelijk stilgelegd. Tijdens graafwerk in verband met de rioleringswerkzaamheden in de Polderstraat is gisteren asbest aangetroffen in de grond. De gemeente heeft het werk direct stilgelegd en de aannemer heeft het terrein afgezet met bouwhekken.

In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt vandaag de omvang van de verontreiniging onderzocht. Op basis van dit onderzoek maakt de dienst een plan voor het schoonmaken van de grond. Tot die tijd wordt er niet verder gewerkt aan de riolering. Direct omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de asbestvondst. Bron: alblasserdam.net 4 juni 2015.