Agro Asbestveilig: Drie misverstanden over asbest

24 mei 2015 17:49 uur

Over asbest bestaan veel misverstanden. Deze week ruimen we er drie uit de wereld.

1. Asbest is alleen in daken verwerkt

In golfplaten is inderdaad vaak asbest verwerkt. Maar er kan ook asbest zitten in gevelpanelen, wandelementen, rookgasleidingen, bekleding van cv-ruimten, rioolbuizen en afvoerbuizen van toiletten, schoorstenen en luchtkanalen van kachel- of Cv-installaties.

2. Asbest is alleen gevaarlijk als je het direct aanraak

Een asbestziekte ontstaat niet door aanraking, maar door inademing van asbestvezels. Zolang het asbest niet beschadigd is, vormt het geen probleem.

3. Je wordt direct ziek na contact met asbest

Er zijn per jaar 900-1300 sterfgevallen door asbestziekten. De meeste van deze ziekten openbaren zich pas tientallen jaren later en zijn niet of nauwelijks te behandelen. Wanneer je eenmalig in aanraking komt met asbest, zijn de risico’s beperkt. Lees meer>>>>