Afwijzing ubsidieaanvraag Asbest eraf, zonnepanelen erop vóór aanvang werkzaamheden

18 januari 2015 20:34 uur

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een bezwaarschrift van een bedrijf uit Halle tegen een afwijzing van een subsidieaanvraag voor de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ ongegrond verklaard. Als reden voor de weigering hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat het bedrijf al is gestart met het saneren van asbest voordat een aanvraag om subsidie is ingediend. Dit is op grond van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 1998 niet toegestaan.

De provinciale bezwaarschriftencommissie is van mening dat het bezwaarschrift ongegrond moet worden verklaard. De bezwaarschriftencommissie is net als het Gelderse college van oordeel dat het bedrijf eerst een aanvraag om subsidie had moeten indienen voordat met de werkzaamheden werd begonnen. Gedeputeerde Staten hebben deze conclusie van de bezwaarschriftencommissie overgenomen en het bezwaar ongegrond verklaard. Bron: Provincie Gelderland 06/01/15