Afspraken tussen woningcorporaties, gemeente Leudal en huurdersorganisaties getekend

06 december 2018 21:08 uur

Donderdag 6 december 2018 hebben woningcorporaties, huurorganisaties en de gemeente Leudal de ‘Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2019 voor de gemeente Leudal’ ondertekend. In de overeenkomst komen de partners overeen hoe ze in 2019 te werk gaan bij de bouw van nieuwe woningen, renovatie, sloop en het bepalen van de huurprijs.

De prestatieafspraken krijgen steeds meer een sociaal karakter. Thema’s als ‘Wonen met zorg voor ouderen en bijzondere bewonersgroepen (statushouders, woonwagenbewoners) en woningaanpassing’ krijgen extra aandacht. Ook veiligheid komt aan de orde in de vorm van afspraken over de aanpak van geconstateerde hennepteelt en/of drugshandel.

Nieuwe toekomstvisie

Jaarlijks wordt nagegaan of de maatregelen zijn uitgevoerd en welke resultaten worden geboekt. De 7 gemeenten (Weert, Maasgouw, Roermond, Roerdalen, Nederweert, Echt-Susteren en Leudal) in Midden-Limburg ontwikkelen het komend jaar ook een nieuwe toekomstvisie op het wonen in de gemeenten. Centraal staan daarin de vergrijzende bevolking, de toenemende zorgbehoefte en de verduurzaming van de bestaande huurwoningen (vrij van aardgas). Bron: leudal.nl 6-12-18 Lees verder>>>>