Aedes: geactualiseerde versie Handboek Asbest

29 februari 2016 08:14 uur

Aedes publiceert een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor het inventariseren en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden.

Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een gangbaar bouwmateriaal. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Corporaties spannen zich daarom in om de aanwezigheid van asbest in woningen te inventariseren en de risico’s in kaart te brengen. Sinds de eerste editie van het Aedes Handboek Asbest (2009) is de wet- en regelgeving voor asbest veranderd en hebben corporaties meer ervaring opgedaan met het verwijderen ervan. Zie daarom deze geactualiseerde versie>>>>