Advocaat Mirjam Louws over de verjaring van asbestclaims

21 december 2015 08:19 uur

Op 15 september jl. wees het Hof Den Haag arrest in een zaak tussen Maersk en appellante, nabestaande van een voormalig werknemer van VNS. Werknemer was ruim vijftig jaar geleden werkzaam als stuurman op diverse schepen van de VNS. Medio 2010 werd bij hem maligne mesothelioom vastgesteld, waarna de werknemer Maersk aansprakelijk stelde (na zijn overlijden zette zijn nabestaande de procedure voort). De werknemer stelde tijdens zijn dienstverband bij de VNS te zijn blootgesteld geweest aan asbest. Maersk voerde hiertegen verweer, waaronder het verweer dat de vordering was verjaard. In dit artikel bespreekt Mirjam Louws, die Maersk in de procedure bijstond, het arrest van het Hof Den Haag. Bron: Kneppelhout.nl 15 december 2015. Lees verder>>>>