Aannemersbedrijf Oskam brengt sloop op hoger plan

14 juli 2014 07:24 uur

Missie van Aannemersbedrijf Oskam: Slopen op een hoger plan brengen door het constant verhogen en verbeteren van  kwaliteitsniveaus en ontzorging van opdrachtgevers.

 

Er  is de laatste tijd veel  veranderd in Arkel.  De “Kroon van Arkel”  -44 woningen in totaal- is veranderd in een grote, lege vlakte. Alle woningen zijn gesloopt. Ook “Odina” staat er niet meer, het zalen- en partycentrum  waar veel bewoners van Arkel memorabele momenten beleefden.

Aannemersbedrijf Oskam sloopte de woningen in opdracht van woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen, samen met Bloeii Advies en Ontwikkeling en Boot Organiserend Ingenieursburo. Een deel van de bewoners is tijdelijk verhuisd naar een wisselwoning en komt terug als de nieuwbouw is gerealiseerd. Andere bewoners hebben vervangende huisvesting gekregen via Kleurrijk Wonen. Party- en zalencentrum Odina is gesloopt in opdracht van gemeente Giessenlanden. De tien woningen aan de Prinses Marijkestraat fungeren nog even als wisselwoningen en worden gesloopt als de nieuwbouw gereed is.  Peter Kreukniet, Marketing Manager van de Oskam Groep, begrijpt dat. “Het gaat hier om een wijk met een rijk sociaal leven. Veel bewoners zijn hieraan gehecht.” Voor Oskam een extra reden met zorg te werk te gaan.

PLAN VAN AANPAK

Deze zorg begint met het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin alle factoren aan bod komen die het sloopproces kunnen beïnvloeden. “Arkel heeft bijvoorbeeld maar één weg waarover de bewoners het dorp kunnen verlaten. Tel daarbij op de verkeersbewegingen om materialen en materieel aan- en af te voeren en je komt op zo’n 5.000 verplaatsingen per dag. Rekening houdend met onder andere verkeersspitsen, omwonenden, geluidsoverlast en stof was een verkeersplan dus onderdeel van ons Plan van Aanpak.”

 

COMMUNICEREN

Een informatieavond  – georganiseerd in samenwerking met Bloeii Advies & Ontwikkeling, de gemeente en Kleurrijk Wonen – informeert de bewoners over de dingen die komen gaan. “We wilden veel aandacht besteden aan de communicatie met omwonenden”, vertelt Kreukniet “Wijkcentrum Odina was tientallen jaren de plek waar het dorp bij elkaar kwam. Dat gooi je niet zomaar plat. Gelukkig is de informatieavond – voor de laatste keer in Odina – goed bezocht. Zo konden we uitleggen dat sloop echt de enige weg was om plaats te maken voor nieuwe, eigentijdse en duurzame woningen.

VLEERMUIZENVERHUIZING

Maar niet alleen bewoners moesten tijdelijk naar een ander onderkomen, ook een aantal vleermuizen moest verhuizen. Veel afgevaardigden van deze beschermde diersoort hadden zich genesteld in de te slopen woningen. Om de diertjes te beschermen, plaatste de gemeente vleermuiskasten in de directe omgeving van het sloopgebied. ”Niet alle vleermuizen hadden zich laten verleiden”, vertelt Kreukniet. “In het eerste blok bleken er nog enkele te zitten. Deze zijn zorgvuldig verwijderd. In de nieuwbouw krijgen ze weer vaste verblijfplaatsen.”

ASBESTSANERING

Ook asbestsanering is onderdeel van het sloopproces. Asbest is aanwezig in de golfplaten op de schuren en in de woningen. Voor de verwijdering ervan heeft Oskam zelf de specialisten in huis. “De Oskam Groep bestaat uit vijf divisies: Oskam Sloopwerken & Infra, Oskam Asbestverwijdering, Oskam Groenvoorziening, Oskam Recycling en Oskam  Weg- en Watertransport. Bij dit project zijn vooral de eerste twee divisies actief geweest.

GESCHEIDEN AFVOEREN

Het sloopwerk gebeurt stap voor stap. Goten worden gedemonteerd, dakpannen worden verzameld, hout wordt gesorteerd. “Bijna 98% van de materialen wordt gescheiden afgevoerd”, vertelt Kreukniet. “Pas daarna zetten we de sloopkraan in, waarmee we als het ware de huizen in kleine stukjes knippen. Om de overlast en het aantal transporten te beperken, hebben we zo vaak mogelijk twee containers tegelijk afgevoerd. Maar soms reden we ook in colonnes met ondersteuning van verkeersregelaars.”

NAAR EEN HOGER PLAN

In Arkel is het sloopproces uitstekend verlopen. “Maar we zien dat in de markt wel eens anders”, weet Kreukniet. “Om die reden zijn we lid van VERAS. Deze branchevereniging pleit voor milieukundig en duurzaam slopen. Zij is voor scheiding aan de bron, ketengerichte regelgeving en landelijke sloopregels.

Dat past ook bij Oskam. Meewerken aan het constant verhogen en verbeteren van het kwaliteitsniveau en het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Samen met VERAS brengen we slopen op een hoger plan.”