Aandeel mesothelioom bij sterfte neemt toe

14 juli 2014 07:41 uur

Het instituut Asbestslachtoffers meldt, dat volgens de Britse patiëntenorganisatie “surviving mesothelioma” voor zeldzame vormen van kanker zeldzame kankersoorten als mesothelioom inmiddels verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de kankergerelateerde sterfte in Groot Brittannië. Verklaring voor de toename van het aandeel van deze kankersoorten zijn: de complexiteit van de ziektes waardoor de diagnose later wordt gesteld, minder geld voor onderzoek, symptomen worden minder snel herkend en er zijn minder behandelingsmogelijkheden voor deze ziektes dan voor vaak voorkomende kankervormen. Bron: IAS 10 juli 2014