Aalsmeer: Sloop gymzaal en oude school in Roerdomplaan

16 april 2018 07:16 uur

Op donderdag 19 april vindt de eerste raadsvergadering met alle nieuwe raadsleden plaats. Op de agenda staan daarom benoemingen van commissievoorzitters, vicevoorzitters en fractieassistenten. Ook wordt gesproken over het raadsprogramma voor 2018 tot 2022. Informateur Hans Démoed presenteert de gezamenlijke afspraken van alle fracties. De fracties zullen hierna een korte toelichting geven.

Functies verloren

Een van de behandelstukken op de agenda is de sloop van Roerdomplaan 1 en 3, ofwel de oude gymzaal en de school die dienst deed als verenigingsgebouw. De gymzaal wordt sinds de opening van de sporthal aan de Dreef niet meer gebruikt en heeft z’n functie verloren. De deur is definitief op slot gegaan in de zomer van 2017. De voormalige, naastgelegen school staat sinds begin januari dit jaar leeg.

Niet ter discussie

De gemeente wil beide gebouwen nu snel slopen, want leegstand brengt risico’s met zich mee. Omdat de sloop van beide leegstaande panden hoe dan ook niet ter discussie staan, stellen burgemeester en wethouders voor een sloopkrediet van 282.000 euro te verlenen. Als een en ander volgens planning verloopt, kan medio april allereerst gestart worden met asbestsanering en vervolgens verdere sloop.

De oude gymzaal en het school/verenigingsgebouw in de Hornmeer worden gesloopt om, zoals bekend, ruimte te maken voor het in ontwikkeling zijnde woningbouwplan Meervalstraat-Roerdomplaan.

De vergadering van de gemeenteraad is openbaar (publiek is welkom), vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Bron: meerbode.nl 14-4-18